04941 – 97 34 6025 [email protected]

VERİ KORUMASI

Alman Telemedia Yasası’nın (TMG) 5. Bölümü uyarınca bilgiler:
1. Bir bakışta veri koruma
Genel bilgi
Aşağıdaki bilgiler, web sitemizi ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinize ne olduğuna dair basit bir genel bakış sağlar. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz verilerdir. Veri koruma konusuyla ilgili ayrıntılı bilgi, bu metnin altında listelenen veri koruma beyanımızda bulunabilir.
Web sitemizde veri toplama
Bu web sitesinde veri toplamadan kim sorumludur?
Bu web sitesinde veri işleme, web sitesi operatörü tarafından gerçekleştirilir. İletişim bilgilerini bu web sitesinin baskısında bulabilirsiniz.
Verilerinizi nasıl topluyoruz?
Bir yandan verileriniz bize verdiğinizde toplanır. Bu, örneğin bir iletişim formuna girdiğiniz veriler olabilir.
Diğer veriler, web sitesini ziyaret ettiğinizde BT sistemlerimiz tarafından otomatik olarak kaydedilir. Bu temelde teknik verilerdir (ör. İnternet tarayıcısı, işletim sistemi veya sayfanın görüntülenme saati). Bu veriler, web sitemize girdiğiniz anda otomatik olarak toplanır.
Verilerinizi ne için kullanıyoruz?
Web sitesinin hatasız olmasını sağlamak için verilerin bir kısmı toplanmaktadır. Kullanıcı davranışınızı analiz etmek için diğer veriler kullanılabilir.
Verilerinizle ilgili olarak hangi haklara sahipsiniz?
Saklanan kişisel verilerinizin kaynağı, alıcısı ve amacı hakkında istediğiniz zaman ücretsiz olarak bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca bu verilerin düzeltilmesini, bloke edilmesini veya silinmesini talep etme hakkına da sahipsiniz. Veri korumayla ilgili başka sorularınız varsa, yasal bildirimde verilen adresten istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz.
Ayrıca kişisel verilerinizin işlenmesinin belirli koşullar altında kısıtlanmasını talep etme hakkına da sahipsiniz. Ayrıntılar, veri koruma beyanında “İşlemenin kısıtlanması hakkı” altında bulunabilir.
2. Genel bilgiler ve zorunlu bilgiler
veri koruması
Bu web sitesinin operatörleri kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye almaktadır. Kişisel verilerinizi gizli olarak ve yasal veri koruma düzenlemelerine ve bu veri koruma beyanına uygun olarak işliyoruz.
Bu web sitesini kullandığınızda çeşitli kişisel veriler toplanır. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz verilerdir. Bu veri koruma beyanı, hangi verileri topladığımızı ve bunları ne için kullandığımızı açıklar. Ayrıca bunun nasıl ve ne amaçla yapıldığını da açıklar.
İnternet üzerinden veri aktarımının (örneğin e-posta ile iletişim kurarken) güvenlik açıkları olabileceğine dikkat çekiyoruz. Verilerin üçüncü şahısların erişimine karşı tam olarak korunması mümkün değildir.
Sorumlu kuruluşa not
Bu web sitesinde veri işlemeden sorumlu kuruluş:
SAG Schilderdienst Aurich GmbH
Genel müdür: Frank Saathoff
Kornkamp 28
26605 Aurich
Tel .: +49 4941 97346025
Faks: +49 4941 97346015
E-posta: [email protected]
Sorumlu kuruluş, tek başına veya başkalarıyla birlikte kişisel verilerin (örneğin isimler, e-posta adresleri vb.) İşlenme amaç ve yöntemlerine karar veren gerçek veya tüzel kişidir.
Veri işlemeye verdiğiniz onayın iptali
Birçok veri işleme işlemi yalnızca sizin açık onayınız ile mümkündür. Onayınızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Bize gayri resmi bir e-posta göndermeniz yeterlidir. İptalden önce yürütülen veri işlemenin yasallığı iptalden etkilenmez.
Özel durumlarda veri toplanmasına ve doğrudan reklama itiraz etme hakkı (Madde 21 GDPR)
Veri işleme, Madde 6 Paragraf 1 lit. e veya f GDPR temelinde gerçekleştiriliyorsa, özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle istediğiniz zaman kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkına sahipsiniz; bu aynı zamanda bu hükümlere dayalı profil oluşturma için de geçerlidir. İşlemenin dayandığı ilgili yasal dayanak, bu veri koruma beyanında bulunabilir. İtiraz ederseniz, işleme için korumaya değer, çıkarlarınızı, haklarınızı ve özgürlüklerinizi ağır basan zorlayıcı nedenleri kanıtlayamazsak veya işleme yasal iddiaları ileri sürmeye, uygulamaya veya savunmaya hizmet etmedikçe, ilgili kişisel verilerinizi artık işlemeyeceğiz (İtiraz Madde 21 Paragraf 1 GDPR).
Kişisel verileriniz doğrudan posta işletmek amacıyla işleniyorsa, sizinle ilgili kişisel verilerin bu tür reklam amacıyla işlenmesine her zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz; Bu aynı zamanda, bu tür doğrudan reklamlarla ilişkili olduğu ölçüde profil oluşturma için de geçerlidir. İtiraz ederseniz, kişisel verileriniz artık doğrudan pazarlama amaçları için kullanılmayacaktır (GDPR Madde 21 Paragraf 2 uyarınca itiraz).
Yetkili denetim makamına itiraz hakkı
GDPR’nin ihlali durumunda, veri sahipleri, bir denetim makamına, özellikle de ikamet ettikleri üye devlette, iş yerlerinde veya iddia edilen ihlalin yerinde şikayette bulunma hakkına sahiptir. Temyiz hakkı, diğer idari veya adli çözüm yollarına halel getirmeksizin mevcuttur.
Veri taşınabilirliği hakkı
Onayınıza dayanarak veya size veya üçüncü bir tarafa ortak, makine tarafından okunabilir bir formatta devredilen bir sözleşmenin yerine getirilmesiyle otomatik olarak işlediğimiz verilere sahip olma hakkına sahipsiniz. Verilerin başka bir sorumlu kişiye doğrudan aktarılmasını talep ederseniz, bu yalnızca teknik olarak mümkünse yapılacaktır.
SSL veya TLS şifreleme
Güvenlik nedenleriyle ve web sitesi operatörü olarak bize gönderdiğiniz siparişler veya sorular gibi gizli içeriğin iletimini korumak için, bu site bir SSL veya. TLS şifrelemesi. Şifreli bir bağlantıyı, tarayıcının adres satırının “http: //” den “https: //” e değişmesi ve tarayıcınızın satırındaki kilit simgesiyle tanıyabilirsiniz.
SSL veya TLS şifrelemesi etkinleştirilirse, bize ilettiğiniz veriler üçüncü şahıslar tarafından okunamaz.
Bilgi, engelleme, silme ve düzeltme
Yürürlükteki yasal hükümler çerçevesinde, saklanan kişisel verileriniz, bunların kaynağı ve alıcısı ve veri işlemenin amacı hakkında ücretsiz bilgi edinme ve gerekirse bu verileri düzeltme, engelleme veya silme hakkına sahipsiniz. Kişisel veriler konusunda başka sorularınız varsa, yasal bildirimde verilen adresten istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.
İşlemenin kısıtlanması hakkı
Kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Yasal uyarıda verilen adresten istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. İşlemenin kısıtlanması hakkı aşağıdaki durumlarda mevcuttur:
Tarafımızdan saklanan kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz ederseniz, genellikle bunu kontrol etmek için zamana ihtiyacımız vardır. Test süresince, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
Kişisel verilerinizin işlenmesi hukuka aykırı bir şekilde gerçekleşmiş / gerçekleşmişse, silinmesi yerine veri işlemenin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz.
Kişisel verilerinize artık ihtiyacımız yoksa, ancak bunlara yasal hak talepleri uygulamak, savunmak veya ileri sürmek için ihtiyacınız varsa, kişisel verilerinizin silinmesi yerine işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
GDPR 21. Maddenin 1. Fıkrası uyarınca bir itirazda bulunduysanız, çıkarlarınız ve bizim çıkarlarımız tartılmalıdır. Kimin çıkarlarının geçerli olduğu henüz belli olmadıkça, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
Kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtladıysanız, bu veriler – saklanması dışında – yalnızca sizin izninizle veya yasal talepleri ileri sürmek, uygulamak veya savunmak veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarını korumak için veya aşağıdaki nedenlerle kullanılabilir. Avrupa Birliği veya bir üye devlet tarafından işlenen önemli kamu yararı.
Reklam e-postalarına itiraz
İstenmeyen reklam ve bilgi materyalleri göndermek için baskı yükümlülüğünün bir parçası olarak yayınlanan iletişim verilerinin kullanımına işbu belge ile itiraz ediyoruz. Sayfaların operatörleri, istenmeyen e-postalar gibi istenmeyen reklam bilgileri olması durumunda yasal işlem yapma hakkını açıkça saklı tutar.
3. Veri koruma görevlisi
Yasal veri koruma görevlisi
Şirketimiz için bir veri koruma görevlisi atadık.
Jann-Henrik Pflüger
Norderstrasse 19
26826 Weener
Telefon: 04951 77 39 0 00
E-posta: [email protected]
4. Web sitemizde veri toplama
Kurabiye
Bazı web siteleri sözde çerezler kullanır. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez. Çerezler, teklifimizi daha kullanıcı dostu, daha etkili ve daha güvenli hale getirmeye yarar. Çerezler, bilgisayarınızda depolanan ve tarayıcınız tarafından kaydedilen küçük metin dosyalarıdır.
Kullandığımız çerezlerin çoğu “oturum çerezleri” olarak adlandırılır. Ziyaretinizden sonra otomatik olarak silinirler. Diğer çerezler, siz onları silene kadar cihazınızda saklanır. Bu çerezler, bir sonraki ziyaretinizde tarayıcınızı tanımamızı sağlar.
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.
Elektronik iletişim sürecini yürütmek veya ihtiyaç duyduğunuz belirli işlevleri (örneğin alışveriş sepeti işlevi) sağlamak için gerekli olan çerezler, GDPR’nin 6. fıkrasının 1. fıkrası uyarınca saklanır. Web sitesi operatörü, hizmetlerinin teknik olarak hatasız ve optimize edilmiş bir şekilde sağlanması için çerezlerin saklanması konusunda meşru bir menfaat sahibidir. Diğer tanımlama bilgileri (örneğin, gezinme davranışınızı analiz etmek için tanımlama bilgileri) saklandığı ölçüde, bu veri koruma beyanında ayrı olarak ele alınacaktır.
Sunucu günlük dosyaları
Web sitesi sağlayıcısı, tarayıcınızın otomatik olarak bize ilettiği sözde sunucu günlük dosyalarındaki bilgileri otomatik olarak toplar ve kaydeder. Bunlar:
Tarayıcı türü ve tarayıcı sürümü
kullanılan işletim sistemi
Yönlendiren URL
Erişen bilgisayarın ana bilgisayar adı
Sunucu talebinin zamanı
IP adresi
Bu veriler diğer veri kaynaklarıyla birleştirilmez.
Bu veriler GDPR Madde 6 Paragraf 1 lit. f temel alınarak kaydedilir. Web sitesi operatörü, web sitesinin teknik olarak hatasız sunumu ve optimizasyonu ile meşru bir ilgiye sahiptir – bunun için sunucu günlük dosyaları kaydedilmelidir.
İletişim Formu
Bize iletişim formunu kullanarak soru gönderirseniz, orada verdiğiniz iletişim bilgileri de dahil olmak üzere sorgu formundaki bilgileriniz, sorgunun işlenmesi amacıyla ve takip soruları durumunda tarafımızdan saklanacaktır. Bu verileri izniniz olmadan aktarmayız.
İletişim formuna girilen verilerin işlenmesi münhasıran sizin rızanız temelinde gerçekleşir (Madde 6 Paragraf 1 lit. a GDPR). Bu izni istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bize gayri resmi bir e-posta göndermeniz yeterlidir. İptalden önce gerçekleştirilen veri işleme işlemlerinin yasallığı, iptalden etkilenmez.
İletişim formuna girdiğiniz veriler, siz bizden silmemizi, saklama izninizi iptal etmemizi veya veri saklama amacı artık geçerli olmayana kadar (örneğin, talebiniz işlendikten sonra) bizde kalacaktır. Zorunlu yasal hükümler – özellikle saklama süreleri – etkilenmeden kalır.
Bu web sitesine kayıt
Sitedeki ek fonksiyonları kullanmak için web sitemize kayıt olabilirsiniz. Bu amaçla girilen verileri, yalnızca kaydolduğunuz ilgili teklif veya hizmeti kullanmak amacıyla kullanırız. Kayıt sırasında talep edilen zorunlu bilgiler eksiksiz olarak verilmelidir. Aksi takdirde kaydı reddedeceğiz.
Örneğin teklifin kapsamı veya teknik olarak gerekli değişiklikler gibi önemli değişiklikler için, sizi bu şekilde bilgilendirmek için kayıt sırasında verdiğiniz e-posta adresini kullanacağız.
Kayıt sırasında girilen verilerin işlenmesi izninize bağlıdır (Madde 6 Paragraf 1 lit. a GDPR). Onayınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bize gayri resmi bir e-posta göndermeniz yeterlidir. Halihazırda gerçekleştirilmiş olan veri işlemenin yasallığı iptalden etkilenmez.
Kayıt sırasında kaydedilen veriler, web sitemize kayıtlı olduğunuz sürece tarafımızdan saklanacak ve daha sonra silinecektir. Yasal saklama süreleri etkilenmeden kalır.
Verilerin işlenmesi (müşteri ve sözleşme verileri)
Kişisel verileri yalnızca yasal ilişkinin kurulması, içeriği veya değiştirilmesi (envanter verileri) için gerekli olduğu ölçüde toplar, işler ve kullanırız. Bu, verilerin işlenmesinin bir sözleşmeyi veya sözleşme öncesi önlemleri yerine getirmesine izin veren Madde 6 (1) (b) GDPR temelinde yapılır. Web sitemizin kullanımıyla ilgili kişisel verileri (kullanım verileri) yalnızca kullanıcının hizmeti kullanmasını veya fatura kesmesini sağlamak için gerekli olduğu ölçüde toplar, işler ve kullanırız.
Toplanan müşteri verileri, sipariş tamamlandıktan veya iş ilişkisi sona erdikten sonra silinecektir. Yasal saklama süreleri etkilenmeden kalır.
Hizmetler ve dijital içerik için bir sözleşme yapılırken veri aktarımı
Kişisel verileri yalnızca sözleşmenin işlenmesi bağlamında gerekli olması halinde üçüncü şahıslara iletiriz, örneğin ödemeleri işlemekle görevli kredi kuruluşuna.
Verilerin başka bir iletimi gerçekleşmez veya yalnızca iletime açıkça izin verdiyseniz gerçekleşmez. Verileriniz, açık rızanız olmadan üçüncü şahıslara aktarılmayacaktır, örneğin reklam amacıyla.
Veri işlemenin temeli, bir sözleşmenin veya sözleşme öncesi önlemlerin yerine getirilmesi için verilerin işlenmesine izin veren Madde 6 (1) (b) GDPR’dir.
5. Eklentiler ve Araçlar
Google Web Yazı Tipleri
Bu sayfa, yazı tiplerinin tek tip görüntülenmesi için Google tarafından sağlanan sözde web yazı tiplerini kullanır. Google Yazı Tipleri yerel olarak yüklenir. Google sunucularına bağlantı yok.
Google Maps
Bu site, bir API aracılığıyla Google Haritalar harita hizmetini kullanır. Sağlayıcı Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD’dir.
Google Haritalar’ın işlevlerini kullanmak için IP adresinizi kaydetmeniz gerekir. Bu bilgiler genellikle ABD’deki bir Google sunucusuna aktarılır ve orada kaydedilir. Bu sitenin sağlayıcısının bu veri aktarımı üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
Google Haritalar’ın kullanımı, çevrimiçi tekliflerimizin çekici bir sunumunun çıkarına ve web sitesinde belirttiğimiz yerleri bulmayı kolaylaştırmak içindir. Bu, GDPR’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendi anlamı dahilinde meşru bir menfaati temsil eder.
Kullanıcı verilerinin işlenmesi hakkında daha fazla bilgiyi Google’ın veri koruma beyanında bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=de .